Afscheidsdienst Aaltje van der Veen-Zijlstra

Op 30 december 2014 werd in Bolsward de dankdienst ter gelegenheid van de begrafenis van Aaltje van der Veen-Zijlstra gehouden.

Lees meer

De naam Sarah

Voor een pasgeboren kindje, dat de naam Sarah meekreeg, schreef Ad een korte studie. Hij vertelt daarin van Gods beloften aan Abram en Saraï, het wachten daarop, de vervulling ervan en de betekenisvolle naamsverandering in Abraham en Sarah. 

Lees meer

Het evangelie van Johannes

Audiobijbelstudie van Ad Leeuwenhage over het Johannes Evangelie.

Lees meer

Mozes: machtig type van Christus

Want: Beiden zijn een uitdrukkig van het “Woord Gods” ; Beiden leefden onder de Bedeling (= huishouding) der wet; maar… Beiden leefden uit de genade Gods en uit geloof alleen; Beiden hadden hun blik gericht op toekomende dingen; Beiden wisten dat de

Lees meer

Het gouden kalf

1 Korinthe 10 : 11 En deze dingen alle, zijn hunlieden overkomen tot voorbeelden, en zijn beschreven tot waarschuwing van ons, op dewelke de einden der eeuwen gekomen zijn. We zijn geneigd om alle Bijbelse geschiedenissen op voorhand te bestempelen, als zijnde

Lees meer

Een vrijwillig offer

I Kronieken 28 en 29 U heeft waarschijnlijk al begrepen dat we in deze Oude Schat Nieuw Testamentische Waarheid vinden. Er zou een Tempel gebouwd worden, maar niet door David, maar door Zijn Zoon. Door Salomo, de Vredevorst. En bij de bouw

Lees meer

De ware Wijnstok

Johannes 15 : 1-17 Ik Ben de Ware wijnstok, en Mijn Vader is de Landman Ik Ben verwijzend naar Exodus 3 : 13 e.v. Ik Ben het Levende Woord (Johannes 1) Ik Ben het Lam Gods (Johannes 2) Ik Ben de Zoon

Lees meer

De voetwassing

Johannes 13 tot en met Johannes 17 is één lange redevoering van de HEERE Jezus Christus. En hoewel de HEERE Jezus daarna naar Gethsémané gaat (Johannes 18 : 1 e.v.), waar Hij gevangen genomen wordt en de volgende dag gekruisigd zal worden,

Lees meer

De onrechtvaardige rentmeester

Lukas 16 : 1-13 In de Galaten brief wordt ons met grote nadruk gewezen op het feit, dat wij niet meer leven onder de wet, in de bedeling der wet, en onder de slavernij van het Oude Verbond. Wij leven onder de

Lees meer

Filemon

Deze brief is gericht aan de in Kolosse wonende Filemon. Filemon heeft een slaaf, genaamd Onesimus. Maar Onesimus is van zijn meester Filemon weggelopen en hij is op zijn vlucht terechtgekomen in Rome. Daar ontmoet hij de apostel Paulus en Onesimus komt

Lees meer

De gouden kandelaar

In Exodus 25 : 31-40 vinden we de aanwijzingen voor het maken van de gouden kandelaar, die in de tabernakel het licht moest verspreiden. In Exodus 37 : 17-24 lezen we hoe deze aanwijzingen door de bouwer van de tabernakel precies werden

Lees meer

De besnijdenis

Als lós onderwerp is dit misschien een beetje een vréémd onderwerp. Maar hoe vreemd ook, er worden via de besnijdenis zéér essentiële dingen naar voren gebracht. En het belangrijkste argument om wat nader op de besnijdenis in te gaan is: “Het staat

Lees meer