Deze brief is gericht aan de in Kolosse wonende Filemon. Filemon heeft een slaaf, genaamd Onesimus. Maar Onesimus is van zijn meester Filemon weggelopen en hij is op zijn vlucht terechtgekomen in Rome. Daar ontmoet hij de apostel Paulus en Onesimus komt

Lees meer