Alle 13 goed

U weet dat verbinding, verbintenis en verbondenheid, van doen hebben met gemeenschap, en met éénwording of met één-zijn, op grond van liefde en liefhebben. En u weet ook dat al deze begrippen min of meer synoniem zijn aan elkaar.

In de Bijbel worden deze begrippen ook weergegeven in en door middel van getallen. Zo wordt:

verbinding, verbintenis en verbondenheid, weergegeven door het getal 130:

gemeenschap, éénwording en één-zijn, door het getal 1 en door 13

liefhebben en liefde worden ook weergegeven door het getal 1 en 13.

Wij zullen het nu eens hebben over dit niet alledaagse onderwerp, namelijk over deze getallen en hun betekenissen. Over de getallen 130, 13 en 1.

Vele gelovigen in Christus schrikken ervan dat elke Hebreeuwse letter een eigen specifieke getalswaarde heeft. En dat ook via de getallen die in de Bijbel staan ons het één en ander verteld wordt. Maar wij zouden geloven, dat alles wat in de Bijbel staat een betekenis heeft. Want je kunt niet het ene hoogachten, en daarnaast het andere veronachtzamen. Meestal is het zo, dat wanneer iets onbekend is, het ook veelal onbemind is.

Dat Latijnse letters getalswaarden hebben, vindt men overigens heel gewoon, maar in verband met de Hebreeuwse letters schijnt dit niet te mogen, en niet te kunnen. Hoewel de 70 talen alle hun oorsprong hebben in het Hebreeuws, dat bij aanvang de voertaal in Babel was.

Het is echter belangrijk te weten, dat elke Hebreeuwse letter, een eigen getalswaarde heeft. En dat ook woorden, of begrippen, een totale getalswaarde hebben, doordat men de getalswaarden van de Hebreeuwse letters van de woorden, of van een reeks woorden, op te tellen tot de som van die getallen. Omdat ons via de in de Bijbel genoemde getallen Bijbelse waarheden bekend gemaakt worden.

Wanneer wij deze getallen niet veronachtzamen, dan zullen de getallen die er binnen een Bijbelse geschiedenis genoemd worden ons Bijbels inzicht alleen maar verrijken.

Lees meer in de PDF

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *