De naam Sarah

Sarah_750

Voor een pasgeboren kindje, dat de naam Sarah meekreeg, schreef Ad een korte studie. Hij vertelt daarin van Gods beloften aan Abram en Saraï, het wachten daarop, de vervulling ervan en de betekenisvolle naamsverandering in Abraham en Sarah

Genesis 17 : 15-19

Nog zeide God tot Abraham: Gij zult de naam van uw huisvrouw Saraï niet Saraï noemen; maar haar naam zal zijn Sarah. Want Ik zal haar zegenen, en u ook uit haar een zoon geven; ja, Ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal: koningen der volken zullen uit haar worden! Toen viel Abraham op zijn aangezicht, en hij lachte; en hij zeide in zijn hart: Zal één, die 100 jaren oud is, een kind geboren worden; en zal Sarah, die 90 jaren oud is, baren? En Abraham zeide tot God: Och, dat Ismaël mocht leven voor Uw aangezicht! En God zeide: Voorwaar, Sarah, uw huisvrouw, zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam noemen Izaäk; en ik zal Mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond zijn zade na hem.

Naamsverandering van Abraham en Sarah

Abraham en Sarah geloofden wat God beloofd had over de komst van nageslacht, hoewel zij door hun ouderdom beiden onvruchtbaar waren. Zij kregen een naamsverandering, als de uitbeelding van het verschijnen van iets nieuws. Ze zijn weliswaar dezelfde personen gebleven, maar toch waren ze nu anders.

Lees meer in de PDF

Latest Comments
  1. Samantha Voogd

    Leuk om te lezen! Bijzonder dat er een zo’n verhaal achter Sarah haar naam zit! Later voor haar ook leuk om terug te lezen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *