Verzoendeksel en Voorhangsel

Gezien vanuit de Tabernakel:

Zullen wij er (zeer beknopt) bij stilstaan dat heel de Tabernakel (en in het bijzonder het Voorhangsel en het Verzoendeksel) op profetische, typologische en illustratieve wijze spreken over de heerlijkheid, de positie, het werk en de dienstbaarheid van de HEERE Jezus Christus in onze dagen (dus gedurende de vijfde bedeling), ten behoeve van de Gemeente, die zijn Lichaam is.

De HEERE Jezus Christus, Die in Zijn opstanding gesteld is tot Hogepriester van het Nieuwe Verbond der Genade, naar de Ordening van Melchizedek en Die gezeten is op de troon Zijner genade in het binnenst heiligdom.

Heel de Tabernakel spreekt op profetische, typologische en illustratieve wijze over de heerlijkheid, de roeping, de bestemming en de positie van de Gemeente in de hemel, in Christus Jezus onze HEERE. De Tabernakel spreekt daarmee ook over ónze dienstbaarheid ten behoeve van de Gemeente, het Lichaam van Christus.

Op grond van geloof in de HEERE Jezus Christus en uit de rijkdom van Zijn genade, zijn wij door Hem en met Hem gezet in de opperzaal, in de Hemel der hemelen. Wij worden opgeroepen om in vrijmoedigheid te naderen tot Zijn Troon in Zijn opperzaal.

Daar staan wij rondom de troon Zijner heerlijkheid, in het volle besef dat wij daar, door Christus als de Hogepriester van het Nieuwe Verbond der Genade, volmaakt gesteld worden. Daar worden wij door Hem bekwaam gemaakt en gereinigd van een bezwaard geweten.

In heel de Tabernakel onder het Oude Verbond worden op profetische, typologische en illustratieve wijze uitgebeeld de geestelijke waarheden van het Nieuwe Verbond der Genade, met betrekking tot de HEERE Jezus Christus en met betrekking tot de Gemeente, die Zijn Lichaam is.

Lees meer in de PDF

Het is mijn bedoeling en ook die van mijn man Ad Leeuwenhage, om met deze website de Naam van onze Heiland, de Here Jezus Christus, groot te maken en u aan te zetten tot nadenken over het Woord van God, de Bijbel.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *