Psalm 23

Psalm 23 is één van de meest bekende Psalmen. De Herders Psalm. En net zoals alle Psalmen, is uiteraard ook deze Psalm Messiaans. Het zijn woorden die eigenlijk gesproken worden door de mond van de HEERE Jezus Christus. Lukas 24 : 25-27,

Lees meer

Psalm 22

Deze Psalm begint met de “overbekende woorden”: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten, verre zijnde van Mijn Verlossing, van de Woorden Mijns brullens”? Mattheüs 27 : 33-55: Dit zijn de Woorden van onze Heiland, zoals hier, in het Oude

Lees meer

Psalm 8

Een Psalm van David David spreekt over de “Heerlijkheid des HEEREN”. David spreekt namelijk over “De Mens”. We zullen geen kritiek hebben op vertalingen, de Statenvertaling is ook maar een vertaling, maar wel de beste (wat de Nederlandse Bijbelvertalingen aangaat). Maar de

Lees meer

Psalm 2

Het is belangrijk om te weten in welke periode we ons hier bevinden. Door alle tijden heen heeft men de HEERE tegengestaan en vijandig bejegend. Maar er zal een moment komen dat alle volkeren zich verzamelen en gezamenlijk in opstand komen tegen

Lees meer

Through it all

Mooi nummer: Through It All.

Lees meer

Psalm 1

Psalm 1 : 1-6 1. Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters; 2. Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij

Lees meer