Psalm 22

Deze Psalm begint met de “overbekende woorden”:

“Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten, verre zijnde van Mijn Verlossing, van de Woorden Mijns brullens”?

Mattheüs 27 : 33-55: Dit zijn de Woorden van onze Heiland, zoals hier, in het Oude Testament al beschreven.

Matthéüs 26 : 39 e.v.: De HEERE Jezus kwam naar de aarde, om Gods plan, het werk der verlossing, te volvoeren. Om via “Zijn dood en opstanding”, een nieuwe schepping tot stand te brengen.

Johannes 17 : 4,5: En op grond van dit “volbrachte werk”, kon de HEERE Jezus ook zeggen:

“Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen; En nu verheerlijk Mij, Gij Vader, met de heerlijkheid, die Ik bij U had, eer de wereld was”.

Niet alleen Psalm 22, maar de gehele Bijbel is “Messiaans” en “Christocentrisch”. De gehele Bijbel getuigt over de HEERE Jezus Christus en Zijn werk. Het is een Psalm, gesproken en geschreven door koning David. En hoewel David, toen hij deze Psalm schreef, zelf in grote nood verkeerde, zijn het toch de woorden en de gedachten van de HEERE Jezus Christus, de Zoon van David. Want hoewel David door zijn eigen geest, begeesterd en gedreven werd om zijn eigen verdriet, pijn, vervolging en bespotting op te schrijven, bleek het toch de Heilige Geest te zijn, die hem juist deze woorden deed opschrijven.

Lees verder in de PDF

 

Latest Comments

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *