Hebreeuwse letters – Inleiding

Hebreeuwse letters

Hebreeuwse letters. Het is helemaal niet noodzakelijk om iets van het Hebreeuws te weten om de Bijbel te kunnen verstaan. De Bijbel spreekt in de eerste en allerbelangrijkste plaats over Gods Plan. Hij voert dat plan uit door en in de HEERE Jezus Christus. De Bijbel leert ons hoe wij, op grond van ons geloof in- en ons vertrouwen op Hem, deel mogen en kunnen krijgen aan dat Plan.

Door geloof in de HEERE Jezus Christus worden wij uit God geboren en ontvangen wij de Geest van God. En Gods Geest, ook wel de Heilige Geest of de Geest van Christus genoemd, Die nu op grond van geloof in Hem, ook in ons woont, zal ons leiden in heel de waarheid, zelfs tot in de diepten Gods. (1 Korinthe 2:10) Daardoor, en door ons te verdiepen in Zijn Woord, leren wij Hem steeds meer en beter kennen. Zo mogen wij de kracht van Zijn opstandingsleven ervaren in ons persoonlijk leven van alle dag.

Meer licht op bijbelse waarheden

Toch geeft het Hebreeuws van de Bijbel wat meer licht op bijbelse waarheden. Waarheden, die wij  in onze eigen taal niet kunnen zien of herkennen. Vergeleken bij het rijke Woord en taalgebruik van het Hebreeuwse gedeelte van de Bijbel, is onze taal namelijk zeer arm en gebrekkig en wordt ook, inhoudelijk gesproken, steeds leger gemaakt.

Maar het Woord van de Bijbel, door God geschreven, kan haar waarde en inhoud nooit verliezen en zal door ons vertrouwen op God en op Zijn Woord, steeds rijker en waardevoller worden. De rijkdom van Gods Woord staat tegenover de armoede van het woord der mensen. Daarom willen we voorstellen om eens samen te gaan kijken naar de rijkdommen Gods in Gods rijke taal!

Geen wetenschappelijke behandeling Hebreeuwse taal

In dit boek vindt u geen wetenschappelijke of grammaticale behandeling van de Hebreeuwse taal. Dit boek is in de eerste plaats en voor alles een boek des geloofs. Geloof in de God van de Bijbel, Die van de beginne gesproken heeft. Die letterlijk door Zijn spreken alle dingen, die wij nu kennen en benoemen als “de schepping” of “de kosmos”, heeft gemaakt en tot stand heeft gebracht. Die God, Die wij inmiddels kennen als Jehovah Jezus Christus, heeft alles tot wording geroepen door Zijn spreken. Door Zijn Woord, Zijn Woorden, Zijn letters. Door Zijn Hebreeuwse letters.

Het kan dus niet anders, of die Woorden, die letters, spreken tot ons over Hem, Die alles draagt door het Woord Zijner kracht.


Bekijk de PDF Inleiding Hebreeuwse letters
Ga naar studie:

Hebreeuwse letters – Aleph


Hebreeuwse letters – Inleiding

 

Het is mijn bedoeling en ook die van mijn vrouw Wil Leeuwenhage, om met deze website de Naam van onze Heiland, de Here Jezus Christus, groot te maken en u aan te zetten tot nadenken over het Woord van God, de Bijbel.

Latest Comments