Hebreeuwse letters – aleph

Hebreewse letters - alephAleph. De eerste van de Hebreeuwse letters: de aleph. De betekenis van het Hebreeuwse woord aleph is: “Kop van de Stier”. Het woord “aleph” wordt ook vertaald met “eerste”, “voorste”, “vorst”, “overste” of “nok”.

Het hoofd van alle letters

Als de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet de kop van de stier is, betekent dit dat de overige 21 letters die daarna volgen, gezamenlijk het lichaam van de stier vormen. Het Hebreeuwse alfabet wordt ons voorgesteld als een stier en deze letters zijn de veruiterlijking van het Woord van God. Het Woord van God stelt Zich aan ons voor als de stier.

Vruchtbaar levend Woord

De stier is het toonbeeld van kracht en van vruchtbaarheid en het Woord van God is dan ook Kracht en Leven. Door deze letters, door dit Woord is alles gemaakt wat gemaakt is. (Johannes 1:3)

De Eerste

De letter aleph heeft getalswaarde 1 en is de eerste, de voorste, de vorst. De aleph is de uitdrukking van God Zelf, Die de 1 is! Alle dingen zijn door Hem, door Zijn spreken, namelijk door Zijn Woord tot stand gebracht.

In alles de Eerste

De totale getalswaarde van het gehele wóórd “aleph” (80.30.1) is 111. Een getal dat uitsluitend bestaat uit énen. De Levende God is de eerste in de eenheden; Hij is de eerste in de tientallen en Hij is ook de eerste in de honderdtallen.

De Alpha en de Omega

Aleph is in het Hebreeuws ook het woord dat gebruikt wordt voor duizend, waaruit blijkt dat God de Schepper ook de eerste is in de duizendtallen. Hij is de waarachtige 1, waaruit alles is voortgekomen. Hij is de Eerste en Hij is de Laatste. Hij is de aleph en de taw, de alpha en de omega.

Deze letters spreken

Al deze informatie over de grote en machtige Initiator van deze letters komt ons alleen al uit de allereerste letter ervan tegemoet. Elke letter van het Hebreeuwse alfabet vertelt ons over een aspect van de Levende God.

 

Klik op de onderstaande link om de bijzonderheden van de Hebreeuwse letter aleph te ontdekken.


Bekijk de PDF Hebreeuwse letters – aleph
Ga naar studie:

Hebreeuwse letters – Inleiding


Hebreeuwse letters – aleph

 

Het is mijn bedoeling en ook die van mijn man Ad Leeuwenhage, om met deze website de Naam van onze Heiland, de Here Jezus Christus, groot te maken en u aan te zetten tot nadenken over het Woord van God, de Bijbel.

Latest Comments