Hebreeuwse letters – beth

Beth. De tweede van de Hebreeuwse letters: beth. De betekenis van het Hebreeuwse woord beth is: “huis”. Het woord “beth” wordt ook vertaald met “dochter”. We herkennen beth bijvoorbeeld in Bethel, waarvan de betekenis is: “Huis Gods”. Of ook in Bethlehem, wat “Broodhuis” betekent.

Bajes

Het woord beth (400.2) vinden we ook geschreven met de letter jod (400.10.2) tussen de twee letters waaruit “beth” (400.2) bestaat. Dan staat er bajit. Dit woord is in het Jiddisj verbasterd tot “bajes”. Dat is een huis waarin iets wordt bewaard, een huis van bewaring, een gevangenis. (Lees in de pdf wàt er in dat huis bewaard wordt!)

Inhoudsmaat

Soms wordt dit woord beth ook gebruikt om een  inhoudsmaat aan te duiden, en wordt dan uitgesproken als “bat”. Wij kennen dat woord als de inhoudsmaat van onder andere de koperen zee of het koperen wasvat.

Het Huis der Schepping

De beth, als tweede letter, is de eerste letter die na, en dus uit, de aleph (voort)komt. Daarom is hij de uitbeelding van het Huis der Schepping. Het Huis der Schepping dat door de Schepper als eerste is voortgebracht. De schepping als zodanig is Gods Huis. Hij heeft die Schepping om Zich heen gespannen. De Schepping is Zijn huis, Zijn bekleding.

Opvallend

De tweede van de Hebreeuwse letters, de beth, heeft getalswaarde 2. Hoewel de 2e in het alfabet, is de beth de allereerste letter van de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament. In Genesis 1:1 begint het geschreven Woord van God met deze letter. Het Woord van God begint met een uitzonderlijk grote beth. Een beth die de aandacht moet trekken door zijn afmeting. Groter dan de daarna volgende letters.

Waarschuwing

Het is alsof de Schepper ons van tevoren wil waarschuwen. Dit Huis der Schepping is namelijk 2. De 2 is kenmerkend voor dit Huis der Schepping. Alles in deze wereld heeft zijn tegenstelling. Bijvoorbeeld: hoog/laag; rijk/arm; donker/licht; klein/groot. Alles bestaat uit 2. In deze wereld van de 2 is altijd strijd. Deze tegenstellingen zullen elkaar onophoudelijk bestrijden. Er is daarom onder de zon geen ware vrede en geen ware eenheid te vinden.

De HEERE zal tot 1 maken

De rest van de na deze grote beth volgende letters vertelt ons hoe de Schepper van deze 2 weer 1 maakt. Hoe Hij alles weer in Zichzelf zal verenigen. Tot waarlijk 1 zal maken. Als men al de daarna volgende letters zorgvuldig leest, onderzoekt, en vertrouwt op dat door God geschreven Woord zal dat Woord ons 1 maken met de 1, namelijk met God Zelf!

Een stroomtrein

Gods Woord is als een machtige stroomtrein! Een stroomtrein die fluitend en sissend van 2 naar 1 stoomt. Om mee te kunnen gaan naar die 1 zal men in de trein moeten stappen. Wie instapt en zich vereenzelvigt met die trein, zal zijn eindbestemming zeker bereiken! Niet instappen betekent dat men niet kan en niet mee zal gaan.

Klik op de onderstaande link om de bijzonderheden van de Hebreeuwse letter beth te ontdekken.


Bekijk de PDF Hebreeuwse letters – beth
Ga naar studie:

Hebreeuwse letters – Inleiding


Hebreeuwse letters – beth

 

Het is mijn bedoeling en ook die van mijn vrouw Wil Leeuwenhage, om met deze website de Naam van onze Heiland, de Here Jezus Christus, groot te maken en u aan te zetten tot nadenken over het Woord van God, de Bijbel.

Latest Comments

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *