Hebreeuwse letters – gimel

Gimel. De derde van de Hebreeuwse letters: gimel. De betekenis van het Hebreeuwse woord gimel is: “kameel”; “spenen”; “belonen”; “gewennen” (aan vaste spijs bijvoorbeeld); “uitspruiten”. Omdat de gimel de derde letter is van het Hebreeuwse alfabet heeft hij natuurlijk getalswaarde 3.

Beweegletters

Deze Hebreeuwse letter gimel wordt net zoals de Hebreeuwse letters lamed, shien en kaf, een beweegletter genoemd. Deze letter lijkt namelijk op een wandelende (P)persoon, (I)iemand die in beweging is. In deze letter wordt dan ook voortgang in de tijd tot uitdrukking gebracht. Ontwikkeling en vormwording.

De Mens Jezus

In hoogste instantie is de gimel de uitbeelding van de gelovige Mens bij uitstek, de HEERE Jezus, Die leefde en wandelde vanuit de beloften Gods. Op grond van Gods beloften deed de HEERE Jezus Zijn werk. Hij was daaraan trouw en Hij volvoerde het werk van God waarvoor Hij in de wereld gekomen was. Hij vertrouwde daarbij op Gods beloften.

Het getal 3

De getalswaarde van de gimel, namelijk 3, spreekt over door God beloofde dingen. Maar is tevens de verwijzing naar de vormwording, het gestalte krijgen, dus het in vervulling gaan daarvan. Als men God op Zijn Woord gelooft en geloof hecht aan Zijn beloften, dan komt een mens in beweging!

Abraham

Abraham geloofde God en vertrouwde op Zijn beloften en daarom verliet hij zijn oorsprong en ging op weg naar het door God aan hem beloofde land. En hij wordt in de Bijbel genoemd “de vader van alle gelovigen”.

De HEERE Jezus

In het bijzonder is het de gelovige HEERE Jezus Christus, Die Zijn hemels vaderland verliet en leefde uit geloof in God en Zijn beloften. Zelfs tot aan kruisiging en dood. Omdat God in de Schrift beloofde en de HEERE Jezus dat geloofde, dat God Hem op de derde dag zou opwekken uit de dood. Dat de Hij door die opstanding de Gezalfde zou zijn, de Eerstgeborene, de Adam van de door God beloofde Nieuwe Schepping.

Een kameel, een gimel

De overeenkomst tussen een gimel, een kameel, en een gelovige is, dat zij allebei grote afstanden moeten overbruggen op weg naar hun bestemming. Namelijk de weg naar het Beloofde Land. Het is een weg die buiten de legerplaats voert, dwars door de woestijn. Een weg en een plaats van moeite en verzoekingen.

Goed voedsel en veel drinken

Voordat een kameel aan zijn woestijnreis begint, wordt hij goed gevoed en drinkt hij 80 tot 100 liter water. Zo is het ook voor de gelovige belangrijk om op zijn reis door deze aardwoestijn zich goed te voeden met het Brood des Levens, namelijk Gods Woord. En veel water te drinken, een watervoorraad mee te nemen. Natuurlijk het Levende Water. Dat is (u raadt het al) Gods Woord.

Brood des Levens en Levend Water

Beide, het Brood des Levens en het Levende Water, zijn onontbeerlijk voor het behouden bereiken van onze eindbestemming, de Overzijde!

Klik op onderstaande button voor meer over de gimel en zijn inhoudelijke betekenis:


Lees meer in de PDF

Hebreeuwse letters – gimel

 

Het is mijn bedoeling en ook die van mijn vrouw Wil Leeuwenhage, om met deze website de Naam van onze Heiland, de Here Jezus Christus, groot te maken en u aan te zetten tot nadenken over het Woord van God, de Bijbel.