Hebreeuws via Skype

Omdat er regelmatig gevraagd wordt naar studie over de Hebreeuwse taal, begint er een serie lessen via Skype. En wel op 18 januari 2023 om 20.00 uur. (Kijk in de agenda voor de daarop volgende data.)

Vanwege de afstand

De lessen worden gegeven op woensdagavond één keer in de 14 dagen. En dit via Skype omdat de belangstellenden nogal ver uit elkaar wonen. Het wordt daarom lastig om bij elkaar te komen. De ervaring tijdens “coronatijd” heeft echter geleerd dat digitaal contact prima gaat. Weliswaar niet zo leuk en gezellig als fysiek bij elkaar komen, maar voor studie volstaat het prima.

Digitale bijeenkomst

Om 19.45 uur wordt onderstaande link via Skype open gezet en kan ieder die belangstelling heeft inloggen. Die link (“maak contact”) vindt u onderaan dit bericht. Door daarop te klikken kunt u de vergadering binnenkomen.

Tijden en gelegenheden

De bedoeling is om op woensdagavonden om de 14 dagen van 20.00 tot 21.00 uur informatie door te geven over de Hebreeuwse taal en haar wonderen. Alleszins de moeite waard.

Nog een maand op uw eigen tijd

Bent u niet in de gelegenheid om direct deel te nemen aan de digitale samenkomst? Skype registreert de hele gebeurtenis en dit blijft nog een maand na datum op internet staan. Te bereiken via dezelfde link.

Waarom Hebreeuws

Om de Bijbelse boodschap te kunnen verstaan is het niet noodzakelijk om iets van het Hebreeuws te weten. De Bijbel spreekt ook in de Nederlandse vertaling in de eerste en allerbelangrijkste plaats over Gods Plan. Een Plan dat Hij uitvoert door en in de HEERE Jezus Christus. En over hoe wij, op grond van ons vertrouwen op Hem, deel mogen krijgen aan Zijn Plan. Maar wij leren Hem wel steeds meer en beter kennen door ons te verdiepen in de taal die Hij sprak toen Hij de wereld schiep.

Inzicht

In het Hebreeuws van de Bijbel vinden we Bijbelse waarheden, die wij in onze eigen taal nooit zouden gezien of herkend hebben. Het rijke Woord en taalgebruik van het Hebreeuwse gedeelte van de Bijbel, maakt onze taal zeer arm en gebrekkig.

Het eeuwige Woord van God

Het Woord van de Bijbel, door God geschreven, kan haar waarde en inhoud nooit verliezen. Door ons vertrouwen op God en op Zijn Woord, wordt Dit voor ons ook steeds rijker en waardevoller. Daarom willen we voorstellen om eens samen te gaan kijken naar de rijkdommen Gods in Gods rijke taal!

Geen wetenschap maar geloof

Als u inlogt, verwacht dan geen wetenschappelijke of grammaticale behandeling van de Hebreeuwse taal. In de eerste plaats en voor alles is de Bijbel een boek des geloofs. Geloof in de God van de Bijbel, Die van den beginne gesproken heeft. Die letterlijk door Zijn spreken alles heeft gemaakt, wat wij kennen als “de schepping” of “de kosmos”. Die God, Die wij inmiddels kennen als Jehovah Jezus Christus, heeft door Zijn spreken, Zijn Woord, Zijn Woorden, Zijn Letters, alles tot stand gebracht.

Het Woord Zijner Kracht

Het kan dus niet anders, of die Woorden, die Letters, spreken over Hem, Die alles draagt door het Woord Zijner kracht.

Belangstelling?

Hebt u belangstelling? Dan bent u van harte uitgenodigd!

Kom binnen!

U kunt in de groep komen door op onderstaande bruine knop “maak contact” te klikken. Daarna moet u misschien nog tweemaal klikken. Eenmaal op een waarschijnlijk groene knop met “deelnemen”, rechtsboven in uw beeld en eenmaal op zo’n zelfde knop linksonder in uw scherm.

Camera en microfoon uit

Als u bent ingelogd, zet dan alstublieft uw eigen camera en microfoon uit. De spreker is namelijk moeilijk te verstaan als alle geluiden van de overige deelnemers ook te horen zijn.

Sprekersweergave

Het beeld graag op “sprekersweergave” zetten. U krijgt dan alleen de spreker in beeld. Dit is rustiger voor uzelf en voor de andere deelnemers. Bij voorbaat dank.

Vragen?

Hebt u vragen? Dan kunt u die na de les stellen via telefoonnummer 06-57209311 of via email: advocaal@gmail.com.


Maak contact

Het is mijn bedoeling en ook die van mijn man Ad Leeuwenhage, om met deze website de Naam van onze Heiland, de Here Jezus Christus, groot te maken en u aan te zetten tot nadenken over het Woord van God, de Bijbel.