Ideaal gewicht

familie_aan_tafel

Een nieuwe god in onze dagen is het menselijk lichaam. Dit moet vooral jong, strak en slank gehouden worden en gediend worden met alle de mens ter beschikking staande middelen, zoals daar zijn: vasten, sporten, plastische chirurgie, botox, transplantatie. Het is big business, “omdat we het waard zijn” natuurlijk.

Gepropageerd wordt om zo min mogelijk gebruik te maken van de overvloedig in onze maatschappij voorhanden zijnde, en luidruchtig aangeprezen voedingsmiddelen. Het lijkt wel een soort masochisme. In onze wereld, waar alom volop etenswaren gemakkelijk en in ruime mate te verkrijgen zijn, is het een ongeschreven wet om toch vooral mager te zijn en te blijven. Dit wordt gezien als gezond, intelligent, aantrekkelijk en mooi.

Toch heeft het woord mager van oudsher van alles te maken met schaarste, tekorten, gierigheid, hongersnood en “Magere Hein”, de dood. Ook in de Bijbel. En vettigheid heeft van alles te maken met overvloed, vrijheid, vreugde en blijdschap. In de Bijbel is “vettigheid” de uitdrukking van aardse zegeningen.

Het woord “zwaar” betekent niet alleen dat iets of iemand veel kilo’s mee te torsen heeft, maar heeft ook de betekenis van “belangrijk zijn”, “iets te zeggen hebben”, “betekenisvol zijn”, “gewichtig zijn”.

Nu is het niet van zoveel belang of wij op deze aarde “mager” of “gewichtig” – in beide betekenissen van het woord – zijn. Dit oude aardse lichaam zal hoe dan ook verdwijnen, al doen we nog zo ons best om het uit de aarde omhoog te houden. In 1 Korinthe 6:13 zegt Paulus dat zowel de spijzen als de buik – dat is de uitbeelding van de aardse mens – door God teniet zullen worden gedaan. Vechten om op aarde te blijven bestaan is dus een hopeloze en nutteloze zaak.

Van veel meer belang is het, dat onze nieuwe natuur, het nieuwe leven van Christus in ons, zwaar en gewichtig wordt. Zodat de nieuwe, eeuwige mens iets te zeggen heeft, betekenisvol is. Daartoe nodigt de Here Jezus Christus ons aan Zijn tafel. Op die tafel staan ondermeer olijfolie, brood, wijn, (levend) water, melk en honing, boter en zout. Alle een uitbeelding van het Woord van God. De Heiland zet op Zijn Tafel allerlei heerlijkheden uit Gods Woord, opdat wij daarvan zouden eten en gezond, sterk en “gewichtig” worden in de hemelse dingen.

In het Hebreeuws is het woord voor tafel “shalchan”, afgeleid van “shalach” en dit heeft de betekenis van “uitzenden”, “de vrije loop laten” en “zich uitstrekken om te ontvangen”. Een tafel spreekt van geven en ontvangen, van communicatie, van een levende relatie.

De Heer is Degene die de tafel opgedekt heeft met allerlei heerlijkheden. Hij is Degene die eerst begon met uitzenden en dat nog altijd doet, in Zijn Woord. Hij zendt uit alle goede gaven en helende en opbouwende dingen die Hij maar te geven heeft.

Wij, Zijn kinderen, zijn te gast aan Zijn tafel. De gasten zijn de ontvangers en proeven en eten van al die heerlijkheden, zoveel als zij maar eten kunnen. En aan Gods tafel wordt niet met de mond, maar met de oren gegeten uiteraard. Op hun beurt zenden de gasten weer hun dankbaarheid en vreugde, hun lof en bewondering uit naar de Bereider van al die goede gaven.

Zo gaat het eraan toe in Gods gezin. Een groot gezin aan een grote tafel, vol van door God Zelf bereide heerlijkheden. Zijn zonen en kinderen in vrede en vreugde rondom die tafel geschaard, elkaar, naar het voorbeeld van hun Vader en Gastheer, het voedsel toereikende. Smullend van het Brood des Levens besmeerd met roomboter en besprengd met zout of besmeerd met gouden honing of goudgele olijfolie. Drinkend van het Levende Water en de geurige rode en witte wijn. Sprekend met elkaar over die heerlijkheden en de lof zingend van de Bereider daarvan. Daardoor worden die zonen en die kinderen gewichtig, evenwichtig, gezond en vrolijk, en zullen heel, heel erg lang leven!

1 Korinthe 6:13a

De spijzen zijn voor de buik, en de buik is voor de spijzen; maar God zal beide dezen en die te niet doen.

1 Timotheüs 4:8

Want de lichamelijke oefening is tot weinig nut; maar de godzaligheid is tot alle dingen nut, hebbende de belofte des tegenwoordigen en des toekomenden levens.

Jesaja 55:1-2

O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!

Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar Mij, en eet het goede, en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen.

Latest Comments
  1. Ellie Molenaar

    Mooie uitleg !
    1.2 Korinthiërs 4:17
    Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid;

  2. Gré Albrink

    Ik geloof dat als wij nemen van de vettigheid vanuit Hem ons lichaam vanzelf minder hard zal gaan brullen om eten en drinken buiten dat om wat je gewoon natuurlijk nodig hebt . Is dat altijd makkelijk? Nee. Is het mogelijk? Ja , voor hen die in Christus zijn! Hem leren kennen ( kennen= intimiteit ) is Hem eten . Zijn Woord eten. Dat is geestelijk voedsel. Omdat wij een nieuwe Schepping ( o.a. 1kor. 5-17-23 ) zijn kunnen wij dat ook eten en dát zal ons natuurlijke lichaam de aardse tempel ten goede komen en ons vandaaruit ook gezond houden. Mag je van het natuurlijke eten en drinken genieten? Ja graag!. Zolang het maar niet de plaatst gaat innemen van Zijn voedsel . Dus je focus is Hij en Hij alleen en vandaaruit smakelijk eten! 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *