Hebreeuwse letters – hee

Hee is de Hebreeuwse letter vensterDe vijfde van de Hebreeuwse letters. De naam van deze letter is “hee”. Dit woord betekent: venster; bovenvenster; raam. Het is een opening naar Boven.

Opening

Dit is in deze letter ook duidelijk te herkennen. Namelijk aan de kleine opening links boven in de verder gesloten omheining die deze letter vormt.

Een zucht

Zoals vermeld, de hee is de vijfde letter van de Hebreeuwse letters en heeft getalswaarde 5. De “klank” van deze letter komt overeen met die van onze Latijnse letter h. De letter hee wijst dan ook naar Geest, Licht, Leven, het Woord of “de Stem, de Adem van Boven”.

Bijna niet hoorbaar

Om deze bijna onhoorbare letter hee, onze letter h, uit te spreken, is meer adem (geest) nodig dan bij het uitspreken van de overige letters.

Inwendig Licht

Door het venster komt er van Boven (= anothen) Licht en Leven in de verder afgesloten ruimte. Zoals bijvoorbeeld in ons “huis” (ons lichaam), in ons aarden vat, in de schepping, enz. Het Woord en Leven dat van boven is en boven de daleth = de deur, dus boven de 4 staat. Het Woord en Leven van een plaats die dan de zienlijke, stoffelijke, aardse, vergankelijke dingen. Uit Boven dus. Je zou kunnen zeggen dat we het Licht der wereld vinden, als we door de deur gaan naar iets wat hoger is, namelijk de vijf.

De Bedeling der Genade Gods

Deze 5e letter wijst ons naar de 5e bedeling, de Bedeling der Genade Gods. In Genesis 2:3 en 4 hangt deze letter nog tussen de onzienlijke en zienlijke dingen in. Daar is hij nog een belofte. Een verborgen mededeling die nog moet indalen. Een belofte die nog werkelijkheid, vervuld moet worden.

Gods belofte

De eerste hoofdstukken van de Schrift vertellen op deze verborgen wijze over de komst van de vijfde, de Christus.

Op grond van geloof alleen

Hibaram (betekenis: in hun schepping, als zij geschapen werden) (Genesis 2:4) is bovendien een anagram van Abraham aan wie uitzonderlijke beloften gedaan werden, op grond van geloof alleen!


Lees meer in de PDF

Hebreeuwse letters – hee

 

Het is mijn bedoeling en ook die van mijn man Ad Leeuwenhage, om met deze website de Naam van onze Heiland, de Here Jezus Christus, groot te maken en u aan te zetten tot nadenken over het Woord van God, de Bijbel.