Hebreeuwse letters – daleth

Daleth

De vierde van de Hebreeuwse letters: daleth. De betekenis van het Hebreeuwse woord daleth is: “deur” en dan met name dat wat gevormd wordt door de deurposten, namelijk de opening. Niet de plank waarmee de opening gesloten wordt, maar juist dat wat open is en waar men doorheen kan. De HEERE Jezus Christus is de Deur en Hij is altijd geopend voor ieder die binnen wil gaan.

Ook de Tabernakel

Zo was ook de poort van de Tabernakel altijd geopend!

Getalswaarde

Dit is de vierde letter van het Hebreeuwse alfabet en heeft dus getalswaarde 4.

Het woord voor 4

Het Hebreeuwse woord voor vier is het woord arba = 2.200.1. Dit woord betekent “vier”, maar wordt ook vertaald met “vierkant”, “vlakte”, “in hinderlaag liggen”.

Geen cijfers

Het bijbels Hebreeuws kent geen cijfers, zoals 1, 2, 3. Als er in de Bijbel wordt gesproken over hoeveelheden, worden de getallen altijd uitgeschreven in woorden. Dus in het Nederlands zou dat zijn: één, twee, drie. Nooit 1, 2 of 3. Het bijbels Hebreeuws kent geen cijfers.

Getallen even belangrijk als woorden

Dit ontneemt ons direct de mogelijkheid om aan getallen in de Bijbel geen belang te hechten. De getallen staan uitgeschreven als woorden, net als de rest van wat er in de Bijbel staat. De Bijbel is in z’n geheel Woord van God. Alles wat er in de bijbel staat is Woord van God, ook de getallen. Het zijn letterlijke woorden. En alle Woord van God dat uit de Mond Gods uitgaat is van het uiterste belang ten leven, dus ook de getallen.

Het stamwoord

Het stamwoord van daleth bestaat (zoals bij de meeste Hebreeuwse woorden) uit drie letters. De drie letters waaruit het stamwoord van daleth bestaat, vormen met hun individuele betekenis gezamenlijk de beschrijving van de loopbaan van onze Heiland door deze stoffelijke wereld. Door deze loopbaan bracht de HEERE Jezus de deur tot stand die de opening en ingang is naar de Nieuwe Schepping.

2 Korinthe 8 : 9

In het woord daleth zit ook de betekenis “arm worden”, zoals de HEERE Jezus arm is geworden om ons rijk te maken.

Woorden beginnend met een daleth

De daleth is de beginletter van de naam David, van dabar = (Woord), van deber (= pest) en van Deborah. Het komt allemaal aan de orde.

Meer over de deur?

Lees ook het artikel op pagina 2 van deze website: “De 4 uit Salomo’s alfabet”.

Klik op onderstaande button voor meer over de daleth en zijn inhoudelijke betekenis:


Lees meer in de PDF

Hebreeuwse letters – daleth

 

 

Het is mijn bedoeling en ook die van mijn vrouw Wil Leeuwenhage, om met deze website de Naam van onze Heiland, de Here Jezus Christus, groot te maken en u aan te zetten tot nadenken over het Woord van God, de Bijbel.